ลงทะเบียนแล้ววันนี้ สินเชื่อเอนกประสงค์ ธนาคารออมสิน ให้กู้ยืมเงินไม่เกินรายละ 300,000 บาท

ข่าวดี สำหรับใครที่กำลังเดือดร้อน ในเรื่องของการเงิน ทางธนาคาร ออมสิน ช่วยให้ทุกคน สามารถใช้ชีวิต ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ด้วยการออก สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์

ซึ่งเป็น สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ออกแบบมา เพื่อรองรับ ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการ ขอสินเชื่อ เพื่อไปใช้ในการท่องเที่ยว หรือ ซื้อรถ และ ใช้เป็น ค่ารักษาพยาบาล ก็สามารถขอยื่นกู้ได้อย่างสบาย ๆ

ซึ่งในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดใน ประเทศไทย และ ทั่วโลก ทางธนาคารออมสิน ก็ได้ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ออกมาจำนวนหลายสินเชื่อด้วยกัน

และ หนึ่งในสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่น่าสนใจ ก็คือ สินเชื่อ ไทรทองอเนกประสงค์ จากทางธนาคารออมสิน รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

รายละเอียดของ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์

1. ในกรณีที่ ใช้บุคคล มาค้ำประกัน

 • ธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้ได้ที่ ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย

2. ในกรณีที่ ใช้หลักทรัพย์ เพื่อมาค้ำประกัน

 • ธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้ได้ที่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย

ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • ให้กู้ได้ ที่ไม่เกิน 90% ของราคา การประเมิน หลักทรัพย์ และ ที่ดิน พร้อมอาคาร
 • ให้กู้ได้ ที่ไม่เกิน 85% ของราคา การประเมิน ห้องชุด
 • ให้กู้ได้ที่ ไม่เกิน 80% ของราคา การประเมิน ที่ดิน

การคิดอัตรา ดอกเบี้ย

 • การคิดดอกเบี้ย ให้เป็นไป ตามธนาคารออมสินกำหนด

ระยะเวลา ในการชำระเงินคืนให้กับธนาคาร

ทางธนาคารออมสิน ให้สามารถชำระคืน เงินให้กู้ยืม ได้ที่ไม่เกิน 25 ปี เริ่มนับตั้งแต่ เดือนแรก ที่ต้องชำระเงินคืน รวมทั้ง ดอกเบี้ย ในงวดแรก ตามสัญญา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ยืมเงิน ที่ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 7 ปี
 • ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนได้ที่ ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์

 • บุคคลธรรมดา
 • มีอาชีพ และ รายได้ ที่แน่นอน
 • มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลา การชำระเงินคืน จะต้อง ไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน ในการขอสินเชื่อ ไทรทองอเนกประสงค์

ในกรณีที่ใช้ บุคคลมาค้ำประกัน

ทางธนาคารออมสิน สามารถให้ใช้ บุคคลเพื่อมาค้ำประกัน ได้เกิน 1 คน ผู้ที่มาค้ำประกัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และ ติดต่อได้
 • ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นข้าราชการ ต้องมีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
 • ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีเงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
 • ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน ที่มีรายได้ ประจำ ของทางบริษัทเอกชน ต้องมีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
 • ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป

ในกรณีที่ใช้ ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด มาค้ำประกัน ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน เป็นของผู้ที่กู้ หรือ บุคคลอื่นๆ
 • หลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภค และมีทาง สาธารณประโยชน์ รถยนต์ สามารถผ่านเข้าและออกได้แบบสะดวก

สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ