เปิดลงทะเบียน สินเชื่อออมสิน PEOPLE CARD ให้ยืมเงิน 30,000 บาท รับเงินได้ทันที

 

ธนาคารออมสิน สินเชื่อรูปแบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเงิน

เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ

วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ได้ทุกอาชีพ

โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ลองชมพร้อมกันเลยจ้า

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้มีรายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ มีอายุไม่เกิน 65 ปี

ต้องประกอบอาชีพปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกสารประกอบผู้กู้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement

หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

วงเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย

ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้เป็นไปตามที่ธนาคารwได้กำหนดไว้
หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด PEOPLE CARD

สามารถใช้วงเงิน สินเชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card)

ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ “ธนาคารออมสิน” จัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี บัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115