ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กู้สูงสุด 300,000 บาท

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ธนาคารออมสินจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องตกงานหรือขาดรายได้ เนื่องจากการระบาดของโควิด ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

 

ล่าสุด ธนาคารออมสินได้ขานรับนโยบายจัดทำโครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนวงเงินชดเชยความเสียหายจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL 30% ของวงเงินสินเชื่อโครงการทั้งหมดเพื่อผลักดันความสำเร็จในการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดคือ

 

– โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เปิดให้ลงทะเบียนขอกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกหรือแนะนำวิธีการลงทะเบียน

 

– อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี หรือ ลดต้นลดดอก ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 งวดแรก พร้อมผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกู้ เช่น

 

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

ส่วนวงเงินกู้ 200,000 – 300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน และต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้

 

– ผู้ที่กู้ได้มีคุณสมบัติดังนี้

 

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ช่างฝีมือทุกประเภท งานศิลปะ ช่างหัตถศิลป์ หรือ ผู้ไม่ใช่ช่างฝีมือ แต่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรรับรอง วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

 

2. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น แท็กซี่หรือรถรับจ้างประเภทต่างๆ โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ รวมถึงผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคาร วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อแฟรนไชส์ในโครงการได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-JBMY/002.pdf

 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านค้าส่งค้าปลีก ร้านขายของที่ระลึก โชห่วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีสถานที่ตั้งกิจการแน่นอน และมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือสอบถามที่ GSB Contact Center โทร.1115