สินเชื่อกรุงไทยกู้ง่าย ไม่มีบัญชีก็ยืมเงินได้ ทุกอาชีพ สินเชื่อเอนกประสงค์

แนะนำบริการสินเชื่อกู้ง่ายได้ทุกอาชีพ สำหรับ สินเชื่อ Smart Money จาก ธนาคารกรุงไทย มีวงเงินกู้ยืม ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้าน หรือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุลคลค้ำประกัน

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ จะนำไปเงินลงทุน ใช้จ่ายใจการค้าขาย เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ขยาดธุจกิจ หรือ ใช้จ่ายหนี้ต่างๆ สมัครได้ง่ายผ่านทางแอป Krungthai NEXT

 

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาศให้แก่ทุกอาชีพ ให้วงเงินสูง จะกู้ฉุกเฉิน 20,000 กู้เป็นเงินสำรอง 50,000 หรือจะกู้เพื่อใช้จ่ายลงทุน 100,000 ก็สามารถกู้ยืมได้สบาย โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อกู้ง่ายกรุงไทย Smart Money เป็นบริการสินเชื่อที่ตอบโจทย์ สำหรับ ผู้ที่ต้องการเงินสำรองเพื่อใช้จ่าย หรือ เงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีจุดเด่น ที่วงเงินกู้ยืมสูง โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุลคลในการค้ำกัน สนใจสมัครดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย

 


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้าน

-กู้ยืมเงิน ได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท

จุดเด่น

-ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็สมัครได้

-ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน

-กู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท

-มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

-เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว


เอกสารสมัครสินเชื่อ

-สำเนาบัตร ประชาชน

-สำเนา ทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัว พนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับ หนังสือ รับรอง รายได้ หรือสลิป เงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับ หลักฐานอื่น ที่ แสดงรายได้ ที่เชื่อถือได้

-Statement รายงาน เงินเข้า-ออก

-บุคคล ทั่วไป ที่มีรายได้ ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

-เจ้าของ ร้านค้า รายย่อย ทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนา หนังสือ รับรอง การจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนา ทะเบียน การค้า (ถ้ามี)

-เอกสาร ใบแจ้งยอด บัญชี สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต เดือนล่าสุด หรือเอกสาร อื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระ ค่าสินเชื่อ