ใช้บิลค่าไฟกู้เงินได้ 5000 บาท ที่เมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า อนุมัติทันที

กู้ยืมเงินกับเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สนใจสมัคร https://www.muangthaicap.com/th/

เบื้องต้นท่านสามารถใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือ บิลค่าไฟฟ้ากู้สินเชื่อกับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้นะครับ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน จะต้องเป็นชื่อผู้กู้ และบัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จะต้องมีชื่อบ้านเลขที่ และ มีรายชื่อผู้กู้ รวมอยู่ด้วย (1 แผ่น แนะนำให้ถ่ายข้อมูลทั้ง 2 อย่างให้อยู่ในกระดาษ A4 )

 

 

 1. บิลค่าไฟฟ้า ตัวจริงที่ทางการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้เท่านั้น และ ใบเสร็จรับเงิน จะต้องแสดงข้อมูลที่เราได้ชำระค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอาจจะใช้สลิปเซเว่น หรือหากท่านจ่ายค่าไฟฟ้าผ่านแอปมือถือก็ขอพิมพ์สลิปการชำระค่าไฟฟ้าออกมาเป็นกระดาษ A4

 

 

 1. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อด้วยใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ บิลค่าไฟได้ที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอล

  เมื่อมาถึงขั้นตอนที่ 3 แล้วขอให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับ

  • ติดต่อสาขา
  • แจ้งพนักงานว่ามาขอสินเชื่อส่วนบุคคล 5,000 บาท
  • มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  หรือ ค้าขาย หรืออาชีพที่ท่านทำอยู่ปัจจุบัน

  เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อด้วยการใช้บิลค่าไฟกู้เงิน

  1. บิลค่าไฟฟ้าจะต้องเป็นเดือนล่าสุด (ไม่ใช่บิลค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน)
  2. ค่าไฟฟ้าต้องเกิน 300 บาทในเดือนที่ผ่านมา (อ้างอิง)
  3. บิลค่าไฟฟ้ามีชื่อผู้ขอสินเชื่อ จะได้รับการอนุมัติ
  4. บิลค่าไฟฟ้าเป็นชื่อผู้อื่นที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สิทธิการพิจาณาจะขึ้นอยู่กับหัวหน้าสาขาครับ (อ้างอิง)

  สำหรับใครที่จะยื่นสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า โดยชื่อในบิลค่าไฟฟ้าชื่อไม่ตรงกับผู้กู้แต่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน แนะนำวิธีดังนี้ครับ

  • โทรหาสาขาก่อนว่าบิลค่าไฟฟ้าชื่อไม่ตรงกับผู้กู้จะทำอย่างไร

   

  กรณีศึกษา

  • ในบางสาขาเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้นำผู้ที่มีชื่อในบิลค่าไฟฟ้ามาด้วย
  • หรือในบางสาขาจะให้ท่านนำทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วย
  • หรือในบางสาขาเขาจะเช็คว่าทะเบียนบ้านนี้มีคนเคยกู้สินเชื่ออะไรอยู่บ้าง หากไม่มีใครเคยกู้เขาก็จะปล่อยให้ครับ (บ้านเลขที่เดียวกันขอสินเชื่อได้ 1 คนครับ)

 1. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อด้วยใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ บิลค่าไฟได้ที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอล

  เมื่อมาถึงขั้นตอนที่ 3 แล้วขอให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับ

  • ติดต่อสาขา
  • แจ้งพนักงานว่ามาขอสินเชื่อส่วนบุคคล 5,000 บาท
  • มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  หรือ ค้าขาย หรืออาชีพที่ท่านทำอยู่ปัจจุบัน

  เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อด้วยการใช้บิลค่าไฟกู้เงิน

   1. บิลค่าไฟฟ้าจะต้องเป็นเดือนล่าสุด (ไม่ใช่บิลค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน)
   2. ค่าไฟฟ้าต้องเกิน 300 บาทในเดือนที่ผ่านมา (อ้างอิง)
   3. บิลค่าไฟฟ้ามีชื่อผู้ขอสินเชื่อ จะได้รับการอนุมัติ
   4. บิลค่าไฟฟ้าเป็นชื่อผู้อื่นที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สิทธิการพิจาณาจะขึ้นอยู่กับหัวหน้าสาขาครับ (อ้างอิง)

   

  สำหรับใครที่จะยื่นสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า โดยชื่อในบิลค่าไฟฟ้าชื่อไม่ตรงกับผู้กู้แต่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน แนะนำวิธีดังนี้ครับ

  • โทรหาสาขาก่อนว่าบิลค่าไฟฟ้าชื่อไม่ตรงกับผู้กู้จะทำอย่างไร

  กรณีศึกษา

  • ในบางสาขาเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้นำผู้ที่มีชื่อในบิลค่าไฟฟ้ามาด้วย
  • หรือในบางสาขาจะให้ท่านนำทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วย
  • หรือในบางสาขาเขาจะเช็คว่าทะเบียนบ้านนี้มีคนเคยกู้สินเชื่ออะไรอยู่บ้าง หากไม่มีใครเคยกู้เขาก็จะปล่อยให้ครับ (บ้านเลขที่เดียวกันขอสินเชื่อได้ 1 คนครับ)