วันนี้ เงินเข้าแล้ว มี 2 กลุ่ม

ข่าว

นับได้ว่าเป็นเรื่องยังคงต้องติดตามกัน สำหรับมาตราการเราไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 25 พค เพจ ถาม ตอบ ปัญหามาตรการเงิน 5000 บาท ได้โพสต์ข้อความระบุว่า รอบการโอนเงินเยียวยา”เราไม่ทิ้งกัน”ประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยมี 2 กลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินดังนี้

1 กลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จ โอนซ้ำทุกวันอังคาร

ได้รับสิทธิ์แต่โอนไม่สำเร็จ

2 กลุ่มที่รับเงินเดือนที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม

ถ้าเงินเข้าเดือนแรกตรงวันไหน เดือนต่อไปก็จะตรงกับวันนั้น สมมุติว่าเดือนเมษาเข้าวันที่ 8 เมษายน เดือนพฤษภาคม ก็จะเข้าวันที่ 8

เวลาการโอนเงินของแต่ละธนาคารโ ดยประมาณ เวลา 1.20 น.

ธนาคาร ธกส. เวลา 1.23 น.

ธนาคารกสิกรไทย เวลา 1.50 น.

ธนาคารออมสิน เวลา 2.19 น.

ธนาคารไทยพานิชย์ เวลา 3.01 น.

ธนาคารกรุงเทพ เวลา 3.01 น.

ธนาคารกรุงไทย เวลา 3.40 น.

ธนาคารกรุงศรี เวลา 3.43 น.

ธนาคารทหารไทย เวลา 3.43 น.

ธนาคารธนชาติ ธนาคารอื่นๆไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด

โพสต์ดังกล่าว

สำหรับใครที่กำลังรอเงินเข้าก็สามารถเช็กกันได้เลย คลังโอนให้ทุกธนาคารตั้งแต่หลังเที่ยงคืน

ขอบคุณ ถาม ตอบ ปัญหามาตรการเงิน 5,000 บาท