ธอส.ช่วยคนอยากมีบ้าน เงินเดือน 1 หมื่น กู้ได้เลย 1 ล้าน สินเชื่อผ่อนเดือนละ 2,000

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือ “ทูเจน” (Two Gen’s) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โดยจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนใหม่, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะเปิดให้ยื่นกู้ได้ภายในสิ้นปี 2563

สินเชื่อ Two-GEN เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ผ่อนชำระได้สำหรับคน 2 รุ่น เป้าหมายหลักเพื่อช่วยลูกค้าให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้น โดยพิจารณาวงเงินให้กู้จากรายได้ของบิดา-มารดา ส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ขยายเป็น 70 ปี ด้วยการนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาเป็นผู้กู้ร่วม

หลักการเบื้องต้น สินชือเงินให้กู้ยืม เพื่อบ้าน สินเชื่อทูเจน

ปล่อยกู้ในอายุสัญญาน 70 ปี จากปกติ 30-40 ปี เพื่อลดภาระค่างวดให้ลูกค้า

วงเงิน สินเชือเงินให้กู้ยืม

– หากต้องการกู้ 1 ล้านบาท ต้องมีเงินเดือนสุทธิ 1 หมื่นบาท
– ค่างวดต่อเดือนคาดว่าอยู่ที่ 3-4 พันบาท
– กู้ได้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก อัตราต่ำสุดในตลาด แต่จะไม่ต่ำกว่าปัจจุบันของ ธอส. ที่ 1.99%

หลักการพิจารณาอนุมัติ สินชือเงินให้กู้ยืม เพื่อบ้าน สินเชื่อทูเจน

จะพิจารณารายได้จากผู้กู้หลักก่อน เช่น บิดา มารดา จากนั้นจึงพิจารณาผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะ เช่น บุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระหลังผู้กู้หลักเกษียณ โดยแนวทางนี้จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านง่ายขึ้น

นายฉัตรชัย ได้เผยว่า มาตรการนี้เป็นทางเลือกให้ได้บ้านเร็วขึ้น แต่ต้องเข้าใจ ว่ายิ่งผ่อนนาน ภาระดอกเบี้ยเมื่อเทียบเงินต้นก็จะสูงตามไปได้ แต่ถ้าลูกหนี้มีศักยภาพก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ปรับลดงวดผ่อนชำระลงได้ในอนาคต

สัญญาไม่ผูกมัด มีเงินเยอะสามารถจ่ายโปะได้-ปิดบัญชีเงินกู้ได้ก่อน

เมื่อลูกค้ามีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัวแล้ว ในอนาคตหากผู้กู้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือบุตรที่เป็นผู้กู้ร่วม มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพ ก็สามารถผ่อนชำระได้สูงกว่าจำนวนเงินงวดที่ธนาคารกำหนดไว้ ทำให้สามารถปิดบัญชีเงินกู้ได้หมดก่อน 70 ปีอย่างแน่นอน หรือลูกค้าที่ไม่ประสงค์กู้นานถึง 70 ปี สามารถเลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ธอส. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อ Two-GEN เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาความเหมาะสม ซึ่งจะเริ่มปล่อยสินเชื่อได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม