เกษตรกรสถานะนี้ ที่ต้องรีบติดต่ออำเภอ โดยด่วน

ข่าว

นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเชื่อว่าหลายคนยังคงสงสัยว่าแบบไหนคือได้เงินสำหรับเกษตรกรที่กำลังรอเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ล่าสุด เพจ นโยบาย ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้และชี้แนะสำหรับโครงการช่วยเหลือจากทางภาครัฐก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สถานะเกษตรกร ใครปรับปรุงล่าสุดในปี 60 61 ให้รีบไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ปรับแล้วรอรับเงินได้เลยครับ โชคดีครับ ปี 62 63 ไม่ต้องทำอะไรครับ รอ ธกส โอนเงินอย่างเดียว ตรวจสอบได้ที่

โพสต์ดังกล่าว

ถ้าปรับปรุงล่าสุดปี 62 ก็ไม่ต้องทำอะไรครับรอเงินโอนเข้าบัญชีอย่างเดียว

อย่าไปดูตรงที่กากบาทไว้นะครับ อันนั้นข้อความประชาสัมพันธ์ สถานะของเราดูตรงที่กี้วงไว้ให้ ถ้าขึ้นปี 62 63 ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ รอ ธกส จ่ายเงินอย่างเดียว

โพสต์ดังกล่าว

สำหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้น เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้รวม 10 ล้านราย ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8จุด43 ล้านราย แบ่งเป็นเพาะปลูกพืช ประมาณ 6จุด19 ล้านราย ปศุสัตว์ ประมาณ 1จุด60 ล้านราย ทำประมง ประมาณ 0จุด64 ล้านราย

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ประมาณ 1จุด57 ล้านราย โดยอยู่ในกลุ่มของยางพารา หม่อนไหม อ้อยโรงงาน และนาเกลือ

ขอบคุณ นโยบายไทยแลนด์