ใครใช้กรุงไทย เช็คเลย เงินเข้าแล้ว 10000

ข่าว

นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันทุกวันจริงๆ มาอัพเดตสถานะตอนนี้มีผู้ใช้เฟสบุ๊คหลายรายได้รายงานว่า ได้รับเงินจริง

ตอนแรกก็งงว่าใครโอนเงิน ผิ ด แต่ตรวจสอบเวลาโอนแล้วน่าจะเป็นเงินจากภาครัฐโครงการ เราไม่ทิ้งกันเป็นผู้โอนมา

สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวันที่ 29 เมษายน ไม่มีข้อความแจ้ง และก็ได้รับเงินในวันนี้ 4 พฤษภาคม 2563

ก่อนหน้ า นั้นมีข่าวธนาคารหยุด 4 วัน จึงทำให้หลายๆคนไม่ได้รออับเดตข้อมูล เลยนึกว่าจะได้รับเงินรอบถัดไปในวันที่ 5 พฤษภาคม

รอบโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน

8 เมษายน   รับโอน 2จุด8 แสนราย

9 เมษายน   รับโอน 7จุด53 แสนราย

10 เมษายน   รับโอน 6จุด44 แสนราย

13 เมษายน  รับโอน 3 แสนคน

14 เมษายน รับโอน 3 แสนคน

15-17 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 8 แสนคน

20-21 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 9 แสนคน

24 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 7 แสนคน

27 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 7 แสนคน

28 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 8 แสนคน

29 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 1จุด1 ล้านคน

30 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 4จุด8 แสนคน

1 พฤษภาคม ผู้ได้รับสิทธิ 1 แสนคน

ธนาคารกรุงไทย

4 พฤษภาคม ผู้ได้รับสิทธิ 1 แสนคน

ธนาคารกรุงไทย

5   7   8 พฤษภาคม ผู้ได้รับสิทธิ 2จุด4 ล้านคน

คลังยืนยันอนุมัติแล้วเสร็จทัน 8 พฤษภาคม พร้อมกับทยอยโอนเงินให้ครบเสร็จ สิ้ น ไม่เกินกลางเดือนแน่นอน

โดยจะมีการเว้นวันในการโอนเพราะตรงกับวันหยุดธนาคาร

1 พฤษภาคม วันแร ง งานแห่งชาติ

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

รอบโอนของธนาคาร  โดยประมาณ

1 จุด 11 น    ธนาคาร กสิกร

1 จุด 20 น  ธนาคาร ธกส

1 จุด 50 น ธนาคาร ออมสิน

2 จุด 19 น ธนาคาร ไทยพาณิชย์

3 จุด 01 น ธนาคาร กรุงเทพ

3 จุด 01 น  ธนาคาร กรุงไทย

3 จุด 40 น ธนาคาร กรุงศรี

3 จุด 43 น  ธนาคาร ทหารไทย ธนชาต

ธนาคารอื่นๆ ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด

สำหรับเดือนที่ 2 และ 3 จะได้รับเงินตรงกับวันที่ ที่ได้รับในเดือนแรก

เช่น เดือนแรกได้วันที่ 9 เมษายน เดือนต่อมา และเดือนสุดท้ าย จะได้รับวันที่ 9 เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม  www เราไม่ทิ้งกัน com